Teisipäev, 18. detsember 2007

Naistest kui autoriteetidest

Mul on käes kaks artiklit. Üks räägib sellest, et õige oleks kui naised oleksid ka kirikus esiotsas. Teine, tundub, et naiste ja meeste selgelt eristunud rollidest. Ma ise lugejana veel ei teagi täpselt mida mõelda.

Aga peab mõtlema. Uh-oh! Mu töö on ju ka naistega seotud (nt keskmine noortejuht kirikus olla 30aastane vallaline naine, kõrgharidusega). Ja koduski, püüan enda jaoks pilti luua, kuidas peaks Greta suhestuma minusse, ja mina temasse. Piiblis on tegelikult juhtnöörid olemas. Lihtsalt seda arunatukest ja vastupidavust õigel tõlgendamisel on minu peakolus vähe...

Teema tekitab diskussioone. (Ei tea, kas minu blogis ka? Seda blogi loevad ka tublid töökad naised, kes juhipositsioonil). Aga tahaks, et need juurimis-puurimis motiivid oleks õiged... sest ma küll ei usu, et teemat peaks uurima seepärast, et naised tunnevad, et neid koheldakse alaväärsetena ja orjadena. Pigem on vastupidi... vähemasti Eestis, kus naised pigem soovivad, et mehed võtaksid rohkem vastutust.

Aga minu praegused seisukohad on sellised. Attencione-attencione!
1. Mees ja naine on loodud olema üks, aga neile on antud erinevad ülesanded-rollid. (1. Moosese raamat)
2. Perekonna pea on mees (isa), aga kui meest-isa ei ole, tuleb seda rolli kellelgi teisel kanda. (Pauluse kiri efeslastele)
3. Perekond ja kogudus on omavahel loodud olema sarnased-võrreldavad. (Pauluse 1. kiri Timoteusele)

+ aga mida teie arvate meestest ja naistest?
+ ja mida arvate, et Jumal võiks arvata?

15 kommentaari:

Bot123 ütles ...

Naine ei tohi koguduses mehi õpetada. Paulus seletas seda Jumala loomisega.
Seega see kehtib ka tänapäeval. Seega oleks vale öelda, et tollel ajal oli teine kultuur jne..

Mina leian seda, kuid pole tohutult aega võtnud selle jaoks, et uurida.

Maria ütles ...

Naine ja kirik sõnad toovad mulle ette pildi ja kõrvu hääle Malle Pärnast. Lapsepõlves luges just tema Karupoeg Pädingtoni seiklusi mulle õhtujutuks raadiost ja see oli maailma parim raamat. Muide kes teab kust seda raamatut saab?

Kuid naise ja mehe roll.. Milline see minu arust on? Mees on pea ja naine kael. Kui tahad, et sinu peres kõik korras oleks siis pead sa "laskma mehel otsustada". See tähendab seda, et jätad mehele mulje, et tema otsustabki peres kõikide asjade üle. ja siis pärast naudid vaikselt seda kuidas mees suled kohevile ajab ja uhkusega kõigile teatab kui targad otsused ta on teinud.
Millegipärast peetakse ekslikult naisi nõrgemaks pooleks. Jah. Tunnistan, et meestel on peaaegu alati rohkem füüsilist jõudu. Kuid emotsionaalselt pole see pahatihti sedasi. Mehe murdumine on palju raskem kui naise järjekordne pisardamine (loe: nutmine).
Tänapäeva maailmas on mehe ja naise roll võrdustunud. Enam ei pea mees raha koju tooma ja naisest rohkem teenima. Kuigi ta tahaks seda oma ego kergitamiseks teha. Enam ei pea mees üleval pidama naist ja lapsi.
Naine on samavõrdväärne pere toitja kui mees. Kuid nüüd see teine pool. naine toob mehega raha võrdselt koju, kuid kodused tööd on pahatihti ikka veel tema õlul. Kuigi ka see suhtumine on ajapikku muutunud ja minuvanustel naistel on mehed, kes teevad paremini süüa ja koristavad ja mõni kasvatab isegi naise asemel kodus lapsi. Tänapäeval on tippjuhtide seas väga edukaid naisi. Kindlasti on tippjuhi alluvuses vägagi edukaid ja silmapaisvaid juhiabisid, kes ehk teevadki mõnest meesjuhist selle suure ja võimsa mehe.

Soorollid on tänapäeval kokkuleppe küsimus.

Kahjuks puudub mul oma arvamus Sinu küsimuse teisest osast. ma ei oska isegi mitte aimata, mida võiks Jumal sellest kõigest mõelda ja arvata. Ma tahaks loota, et ka tema mõtleb, et võrdus on kõige alus. Kõik on vaid läbirääkimiste küsimus.

ritsik ütles ...

minu meelest naised teevad paljusid asju lihtsalt sellepärast, et pole vastavate oskuste ja võimetega meest, kes seda teeksid. Ja kui naine leiab, et midagi peab tehtud saama, siis ei saa ju sõit seisma jääda, kuna tegijal on XX kromosoomid?
No mis teha, kui peres pole isa või koguduses noortejuhti, kuidagi peab ju saama?
Harri, kas parem on siis pastorita kogudus või olematu kogudus kui naispastor?

Taavi ütles ...

Miks peab perekonnas üldse üks pealik olema? Kas koos otsustamine ei ole piisav? Mõlemal sugupoolel on omad tugevused ja nõrkused ja koos saavad nad katta üksteise nõrkusi ja täiendada tugevusi. Ja pealegi, kas on võimalik anda kõigile perekondadele üks ja kindel mudel, kuidas hierarhia neil olema peab? On ju purulolle mehi, kelle juhtimisel võib perekond hoopis kannatada.

Taavi ütles ...

ja üks asi veel - kogudus ja perekond ei saa kunagi olla sarnased, sest ühes tuleb eksisteerida eestis keskmiselt 3-4 inimesega, kuid koguduses on reeglina ikka suur kamp inimesi. Vastavalt sellele peab ka juhtimise mudel erinev olema.

Bot123 ütles ...
Autor on selle kommentaari eemaldanud.
Bot123 ütles ...

Kui tõesti on nii nagu ma alguses ütlesin, siis on kindlasti parem pastorita kogudus või olemata kogudus. Sest see on jumalakartus.

Bot123 ütles ...

Kui tahate teada, kui tähtis on Jumalakartus, siis piibel.net või avage Piibel. Usun, et teate seda niigi.

Kersti ütles ...

Sa oled väga ükskõikseks-mitte-jätva teema algatanud, Märt! Minule tundub, et vahel kirik valib, kus ta põhjendab oma valikuid muudatustega kontekstis, ja kus otsustab jääda sõna-sõnalt piiblitekstide külge kinni. See omakorda teeb nii mõnegi valiku kirik(uajaloo)s inimlikuks ja seetõttu ka üsna subjektiivseks. Miks siis mõnes kirikus on teema "Naine ja kirik" probleemiks, miks mõnes mitte?
Mul on hetkel 3 reaktsiooni:
1. Meil on alati võimalus teha (personali)valikuid soo või talendi alusel. Nt ema Tereza on kristlikus maailmas oma talendiga, äkki ka tänu oma soole, jätnud juhina kustumatu jälje.
2. Trenditeadlikud juhtimisgurud ennustavad naisjuhtide ajastut, sest meeste juhtimisel on saanud maailma juhtivateks kaubandusharudeks prostitutsioon, relvakaubandus ja narkootikumid.
3. Taavil on õigus, kui ta küsib, kas keegi üldse peab kellegi üle pealik olema. Jällegi, uuemad juhtimiskäsitlused kirjutavad orgaanilistest organisatsioonidest ehk loomulikust juhtimisest. See mõtteviis toetab tulemuste saavutamist sünergias, nais/meeskondliku koostöö tulemusena. Aga võib-olla on ikkagi vaja seda ühte, kellele vajadusel saaks tuhka pähe raputada:)? Tunnustust jõuab juhtideni ju nii vähe...

m2rtsaar ütles ...

kui perekonnas valitseks demokraatia, oleksid söögilaual vaid kommid ja koogid.

Taavi ütles ...

Ei usu, et demokraatia kommid ja koogid lauale tooks.

m2rtsaar ütles ...

miks sa ei usu, Taavi?

kõiki teid kommenteerijaid ma ei jõua kahjuks peegeldada...

Taavi, kui ma sinust õigesti aru saan, siis sa kinnitad vanemate autoriteeti, aga lihtsalt väidad, et nende pealikuksolemine peab olema üks? mul on seda raske mõista, sest reaalsuses ma ei ole veel näinud ühtegi sellist 50-50 abielupaari. Jäme ots on alati kellegi käes, keegi teeb alati viimase otsuse. Üheltpoolt olen sinuga nõus, et mees ja naine on läbi abielu määratud olema üks, aga neil on siiski erinevad rollid ja vastutused üksteise suhtes.

PS! Mul on väga raske siin diskussiooni jätkata, kuna argumente tuleb iga mätta otsast. -- aga mitte selle 2. küsimuse mätta otsast.

seega teen ettepaneku leppida kokku selle, et kui me räägime kirikust, siis oleks tark olla ühel meelel selles, et kiriku "pea" ja "nurgakivi" on Kristus. ehk, me ei saa arutleda kristlikku juhtimisteooriat rajanemata Kristuse õpetusele!

"jah, teist alust (hoonele) ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas -- see on Jeesus Kristus." (1.Kor 3:11)

Samuti soovitavad selliste keeruliste (usuliste) küsimuste puhul piibliuurijad veel kahte reeglit:
1) tekst ei saa tähendada kunagi seda, mida ta tol ajal ei autorile ega lugejatele tähendanud. (eksegees)
2) ükskõik, milliseid 1. ja 21.saj olukordi me võrdleme, kui nad on oma olemuselt sarnased, on Jumala sõna (sh tahe) sama meile, mis neile eile.

Aga tore, et kaasa mõtlete! Tekitate ka mulle peamurdmist ja raskeid identiteediküsimusi! :)

otsin ikka silmapiirilt tõde, mis teeb rõõmsamaks kui omaenda mõnusalt sisekantud prillid.

Taavi ütles ...

Ma ei väida, et perekonnas peaks üks juht olema. Vastupidi. Ma lihtsalt arutlen, et kas see saab olla niimoodi ühele sugupoolele juba kohustuseks pandud, kui ta tõesti kuidagi sellega hakkama ei saa.

Ma siiski surgiks seda kiriku juhtimise asja ka. Me võime kokkuleppida, et kiriku juhtimisel peame lähtuma Jeesusest Kristusest. Samas reaalset elu vaadates, koosneb kirik täpselt samadest elementidest, millest tavalised organisatsioonid - inimesed. Paraku, kus on inimesed, seal on ka inimlikud probleemid - vahet pole kas need on kirikus või kirikust väljas. Seega sa võid juhtimises Jeesuse Kristuse aluseks võtta, kuid lõppkokkuvõttes pead sa tegelema ikkagi inimestega ja nende probleemidega.

m2rtsaar ütles ...

ma olen sinuga paljudes asjades ühel nõul. milles ma ei saa sinuga olla ühel nõul, on see, kui sa ütled, et kogudus on 100% organisatsioon ja käitub samal viisil. Kristus koguduse põhikirjas ei ole väärtustekogumik, vaid elav isik, kes kristlikku kogudust ka praegu juhib. seega ei ole see kokkuleppe küsimus.

samas, ma pean tunnistama, mul on täitsa raske siia kirjutada, sest ma ei tea, kui paljus sa piiblile tahad baseeruda.

ega mul endal(gi) arvamused pole valmis, seepärast kirjutangi. tahaks teada, mida ütleb Jumal, mitte tänased teooriad.

Anna ütles ...

http://www.bible.com/bibleanswers_result.php?id=141

Tasub lugeda, äkki on abiks kellelegi! :)